Return to Beijing
[23-9-2000]

Chengdu
[17-9-2000]

Tibet (Gansu and Sichuan provinces)
[11-9-2000]

Dunhuang
[6-9-2000]

Xian
[5-9-2000]

Kaifeng
[30-8-2000]

Taiyuan
[28-8-2000]

Pingyao
[27-8-2000]

Beijing
[25-8-2000]

Finnair Flight
[23-8-2000]

Barrel Heald Farm
[21-8-2000]


12126 words